Koers op verandering

Ervaar zakelijke vitaliteit

rondeel-arrow-01

ORGANISATIEONTWIKKELING

Zaviro coacht en adviseert ondernemers, directies, leidinggevenden en medewerkers in organisaties van verschillende omvang om het beste uit zichzelf te halen.

ORGANISATIE­ONTWIKKELING

Bij veel organisaties zetten wij onze grondige en bewezen VOC-methodiek in, waarbij zowel directies en leidinggevenden als teams en medewerkers betrokken worden. Hieronder staat beschreven hoe wij in 3 maanden doorlooptijd met wekelijkse contactmomenten van 2-3 uren samen een vitale organisatie bouwen.

Coaching ondernemers en leidinggevenden

Individueel coaching en advies voor ondernemers en leidinggevenden. Onderwerpen die aan bod kunnen komen: vaststellen van een heldere visie en praktische doelstellingen, leiderschap, (financiële) groei van je organisatie, bruggen bouwen tussen jou en je team en persoonlijke groei.

TeamOntwikkelDag

In slechts een dagdeel werken wij samen aan een krachtiger team, met als doel écht samenwerken in plaats van alleen samen werken. Een vitaal team. Een team dat impact maakt, voor de medewerkers, voor de klant en dus voor de organisatie. In onze inspirerende omgeving gaan we hard aan de slag om blijvend het beste in elkaar naar boven te halen.

rondeel-arrow-01

Dit is het resultaat

Organisatieontwikkeling leidt tot:

Heldere strategie - Betere prestaties van de organisatie als geheel.

Beter presterende teams - Betrokken, productieve en duurzaam inzetbare medewerkers.

Gezonde organisatie - Vitale en energieke teams en minder verzuim.

Minder verloop - Behoud van de juiste medewerkers en het aantrekken van nieuw talent.

Flexibel - Wendbare en toekomstbestendige organisatie.

Productiviteit - Meer doen met minder mensen en optimale inzet van aanwezige competenties en talenten.

Verbinden, ontwerpen, creëren

Met onze unieke VOC-methode verbinden we ons met de organisatie, maken we samen een nieuw organisatie-ontwerp en creëren we een actieplan om dit ontwerp ten uitvoer te brengen. Dit realiseren we door wekelijkse, 2-3 uur durende contactmomenten, met een gemiddelde doorlooptijd van 3 maanden.

rondeel-voc-v

Verbinden

Samen duiken we het diepe in en worden we één met jouw bedrijf. We maken contact op verschillende manieren met alle betrokkenen en spreken met zowel leidinggevenden, als teamleden (werknemers).

rondeel-voc-o

Ontwerpen

We onderzoeken samen met het interne ontwerpteam hoe we de processen weer goed kunnen laten stromen binnen de organisatie. We adviseren over wendbaarheid. Ook zoomen we in op houding, gedrag en karakter.

rondeel-voc-c

Creëren

We gaan aan de slag met het nieuwe organisatie-ontwerp, we gaan letterlijk 'op pad '. In deze fase zit de kracht van de duurzame verandering en zakelijke vitaliteit.

rondeel-arrow-01

Hoe ziet een VOC-traject eruit?

Samen gaan we met de ondernemer, leidinggevenden en medewerkers gemiddeld 3 maanden aan de slag. Via een bewezen stappenplan doorlopen we de volgende fases:

1.

We inventariseren de hulpvraag en de wensen vanuit de directie en het management.

2.

We definiëren het doel van de verandering, hoe dat kan worden bereikt in de organisatie en welke medewerkers een kartrekkersrol kunnen innemen in de transformatie.

3.

We zorgen voor verbinding tussen mensen en teams, en met de organisatie als geheel. Van daaruit zorgen we voor een optimale taak- en rolverdeling die niet gebaseerd is op ‘ouderwetse’ functies, maar op competenties. Oog voor identiteit en kwaliteit zijn kernwaarden in dit proces.

4.

We ontwerpen de nieuwe organisatie samen met de medewerkers, het management en de directie. Hierbij gaan we uit van de aanwezige kennis in de organisatie, los van ‘ouderwetse’ functies.

5.

We creëren samenwerkende teams die de zakelijke belangen ondersteunen. Die wendbaar zijn en flexibel kunnen inspelen op kansen in de markt.

“Weten dat het anders kan en de moed hebben om het beter te doen”

rondeel-arrow-01

Contact

Elke verandering begint met een eerste stap.
Wij ontvangen je graag voor een kennismaking in Het Koetshuis of Het Ruitershuis.

Invalid Email
Invalid Number